Wat houdt een integriteitsonderzoek in?

Integriteitsonderzoek

Integriteitsonderzoek kan in verschillende situaties worden ingezet. Bijvoorbeeld wanneer er wordt getwijfeld aan de integriteit van een werknemer. Voordat je die werknemer beschuldigt en straft, moet je met bewijs kunnen komen. Bij een integriteitsonderzoek wordt er gekeken naar hoe die persoon daadwerkelijk handelt. Recherchebureaus zoeken alles voor jou uit aan de hand van verzamelde en geanalyseerde informatie. Nadat zij dit hebben gedaan komen zij bij jou met de uitkomsten en een daarbij horend advies. Je kunt dan zelf kiezen hoe je deze situatie verder gaat aanpakken en of het nodig is om er iets aan te doen. In deze tekst gaan wij jou kort uitleggen wat een integriteitsonderzoek inhoudt en waarom je zo een onderzoek zou willen uitvoeren.

Wanneer voer je een integriteitsonderzoek uit?

Een integriteitsonderzoek wordt alleen uitgevoerd als er echt iets aan de hand is. Elk integriteitsonderzoek is weer anders dan de andere, omdat de situatie die uitgezocht moet worden nooit hetzelfde is. Zo kan er een integriteitsonderzoek uitgevoerd worden, omdat een medewerker wordt verdacht van bedrijfsdiefstal, fraude, ziekteverzuim waaraan wordt getwijfeld, onwenselijk gedrag, het overtreden van regels of het overtreden van wetten. Dit is natuurlijk maar een klein deel van wat er onderzocht kan worden. Er zijn in de praktijk nog veel meer problemen die uitgezocht kunnen worden door middel van een integriteitsonderzoek. Nadat het onderzoek is uitgevoerd kun je met het bewijsmateriaal verdere stappen ondernemen.

Intake gesprek bij een vermoeden van integriteitsschade

Wanneer jij vermoedt dat er binnen jouw bedrijf sprake is van integriteitsschade, kun je opnemen met een recherchebureau dat gespecialiseerd is in integriteitsonderzoek. Er zijn verschillende stappen die er dan gezet moeten worden. Allereerst ga je op intake gesprek. hierbij vertel je wat er precies aan de hand is en wat je van het onderzoek verwacht. Zij kijken dan of er iets mee gedaan kan worden en of dit probleem uitgezocht en opgelost kan worden. Als dit het geval is, dan gaat het bedrijf met de melding aan de slag en doen zij onderzoek hiernaar.

Onderzoek doen naar de integriteitsschade

Als het recherchebureau heeft besloten dat er iets aan het probleem gedaan kan worden, gaan zij op onderzoek uit. Er zijn verschillende manieren waarop zij aan hun informatie kunnen komen. Zo kunnen zij in gesprek gaan met medewerkers of hun anoniem enquĂȘtes in laten vullen over de desbetreffende zaak. Het is belangrijk dat er op alle details wordt ingegaan, zodat alles zo goed mogelijk kan worden uitgezocht. Hoe meer bewijs je hebt, hoe groter de kans dat er verdere stappen gezet kunnen worden. Nadat al het bewijs verzameld is gaat het recherchebureau weer met jou in gesprek. Zij vertellen de uitkomsten van het onderzoek en zullen jou adviseren over de vervolgstappen die jij kunt gaan zetten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *